4 יכולות שחייבים להיות בידי מורה

יכולת מורה

יכולות מורים שיש להחזיק הן יכולות שנקבעו בפרמנדיקבוד, כלומר יכולת פדגוגית, יכולת אישיות, יכולת חברתית וכשירות מקצועית.

מורים הם ציר החינוך העיקרי הקובע את התקדמותה של מדינה בעתיד.

על פי חוק מס. 14 של 2005, על המורה המשימה העיקרית לחנך, ללמד, להדריך, לתת הנחיות, לתת הכשרה, לתת הערכות.

בינתיים, על המורים מוטלת החובה גם לערוך הערכות לתלמידים שלומדים את השכלתם מגיל צעיר בערוצים ממשלתיים רשמיים בצורת בתי ספר יסודיים עד תיכוניים.

בביצוע תפקידיו על מורה להיות בעל הכישורים המפורטים בתקנת שר החינוך הלאומי של הרפובליקה העולמית. 16 משנת 2007 הנוגעים לכישורים אקדמיים וכשירות מורים.

להלן תיאור הכישורים שחייבים להיות בעלי מורים:

1. יכולת פדגוגית

יכולות פדגוגיות כוללות הבנת מורים את התלמידים, תכנון ויישום למידה, הערכת תוצאות למידה ופיתוח תלמידים למימוש הפוטנציאלים השונים שלהם.

בפירוט, כל תת-מיומנות מתורגמת למדדים חיוניים כדלקמן;

 • להבנת התלמידים לעומק יש אינדיקטורים חיוניים: הבנת התלמידים על ידי שימוש בעקרונות ההתפתחות הקוגניטיבית, הבנת התלמידים תוך שימוש בעקרונות האישיות וזיהוי הוראות ההוראה הראשוניות של התלמידים.
 • לעיצוב הלמידה, כולל הבנת הבסיס החינוכי לטובת הלמידה יש ​​אינדיקטורים חיוניים: להבין את היסוד החינוכי, ליישם את תורת הלמידה והלמידה, לקבוע אסטרטגיות למידה על סמך מאפייני התלמידים, הכישורים שיושגו וחומרי הוראה, ולהרכיב עיצוב למידה על בסיס האסטרטגיה שנבחרה.
 • לביצוע למידה יש ​​אינדיקטורים חיוניים: סידור הגדרת הלמידה, ויישום למידה תורמת.
 • לתכנון וביצוע הערכות למידה יש ​​אינדיקטורים חיוניים: לתכנן ולבצע הערכות (הערכה) תוצאות תהליך ולמידה באופן שוטף בשיטות שונות, ניתוח תוצאות הערכת התהליך ותוצאות הלמידה לקביעת רמת השלמות הלמידית (למידת שליטה), ולעשות שימוש בתוצאות הערכות הלמידה בכדי לשפר את איכות תוכניות הלמידה באופן כללי.
 • לפיתוח תלמידים למימוש הפוטנציאלים השונים שלהם יש אינדיקטורים חיוניים: לאפשר לסטודנטים לפתח פוטנציאלים אקדמיים שונים, ולאפשר לתלמידים לפתח פוטנציאלים שונים שאינם אקדמיים.
קרא גם: אדישות היא - הגדרה, מאפיינים, סיבות והשפעה

2. יכולות אישיות

יכולת אישיות היא יכולת אישית המשקפת אישיות מוצקה, יציבה, בוגרת, חכמה וסמכותית, מהווה מודל לחיקוי עבור התלמידים ובעלת אופי אצילי.

בפירוט, ניתן לתאר את יכולות המשנה הללו באופן הבא:

 • לאישיות יציבה ויציבה יש אינדיקטורים חיוניים: לנהוג על פי הנורמות החוקיות, לנהוג על פי הנורמות החברתיות, גאים להיות מורה, ויש להם עקביות לפעול על פי הנורמות.
 • לאישיות הבוגרת יש אינדיקטורים חיוניים: מגלה עצמאות בהתנהלות כמחנך ובעל מוסר עבודה כמורה.
 • לאישיות חכמה יש אינדיקטורים חיוניים: מציג פעולות המבוססות על תועלת התלמידים, בתי הספר והחברה ומראה פתיחות בחשיבה ומשחק.
 • לאישיות סמכותית יש אינדיקטורים חיוניים: יש התנהגות שיש לה השפעה חיובית על התלמידים וכיבדה את ההתנהגות.
 • מוסר אצילי ויכול להיות מודל לחיקוי יש אינדיקטורים חיוניים: לנהוג בהתאם לנורמות דתיות (אמונה ויראת שמיים, כנות, כנות, כמו לעזור), ולהתנהגויות שמחקות תלמידים.

3) יכולת חברתית

כשירות חברתית היא יכולתו של המורה לתקשר ולתקשר בצורה יעילה עם תלמידים, אנשי חינוך עמיתים, צוותי חינוך, הורים / אפוטרופוסים של התלמידים והקהילה הסובבת.

יכולות זו כוללת תת-יכולות עם האינדיקטורים החיוניים הבאים:

 • היכולת לתקשר ולהתרועע ביעילות עם התלמידים כוללת אינדיקטורים חיוניים: לתקשר ביעילות עם התלמידים.
 • מסוגל לתקשר ולהתרועע ביעילות עם אנשי חינוך ואנשי חינוך.
 • מסוגל לתקשר ולהסתדר ביעילות עם הורים / אפוטרופוסים לתלמידים והקהילה שמסביב.

4. יכולת מקצועית

כשירות מקצועית היא שליטה בחומרי למידה רחבה ועמוקה, הכוללת שליטה בחומרי תכנית הלימודים בבתי הספר ובחומרים המדעיים המכסים את החומר, כמו גם שליטה במבנה ובמתודולוגיה מדעיים.

קרא גם: דוגמאות להרצאות קצרות על אם אהובה [LATEST]

לכל אחת מתת-היכולות הללו יש את האינדיקטורים החיוניים הבאים:

 • לשלוט בחומרים מדעיים הקשורים לתחום המחקר יש אינדיקטורים חיוניים: להבין את חומר ההוראה בתכנית הלימודים בבית הספר, להבין את המבנה, המושגים והשיטות המדעיות המוצללים או קוהרנטיים עם חומר ההוראה, להבין את הקשר הרעיוני בין נושאים קשורים ולהחיל מושגים מדעיים בחיי היומיום.
 • לשלוט במבנים ושיטות מדעיות יש אינדיקטורים חיוניים: לשלוט בשלבי המחקר והלימודים הביקורתיים להעמקת הידע / החומר של תחום הלימוד.

הודעות האחרונות

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found