הבנה ומאפיינים של אידאולוגיה פתוחה ודוגמאות

מאפיינים אידיאולוגיים פתוחים

המאפיינים של אידיאולוגיה פתוחה משקפים את העושר התרבותי של החברה, בעל אופי דינמי, שמירה על ריבוי, ובמלאו במאמר זה.

אידאולוגיה היא אוסף של רעיונות או רעיונות בסיסיים, אמונות ואמונות שהן דינמיות. האידיאולוגיה הממלכתית העולמית מתחלקת לשניים, כלומר אידיאולוגיה סגורה ואידיאולוגיה פתוחה.

כאן נדון באידיאולוגיה גלויה. פנקסילה כאידיאולוגיה פתוחה מלווה גם את הקהילה העולמית בהשגת האידיאלים של האומה. אז מה המאפיינים של אידיאולוגיה פתוחה? בוא נראה!

1. משקף את עושר התרבות של הקהילה

כידוע, לכל מדינה יש הבדלים בין אזרחיה, כולל מדינת העולם המורכבת מגיוון. המגוון של החברה הוא שמוליד תרבויות שונות.

בינתיים תרבות היא פיתוח ועיבוד המעלה רעיונות כלליים מעל גיוון. אידיאולוגיה גלויה מצדיקה מערך אמונות, ערכים ונורמות החלים בחברה.

לדוגמא: בעולם יש סוגים שונים של תרבות, כגון וואנג, ריקוד סאמן, ריקוד קקק וכו '.

2. מגיחה מהקהילה

האידיאולוגיה שאנו מכירים כיום קיימת למעשה בחברה, בקבוצות ובקרב האנשים עצמם. אידאולוגיה קשורה ישירות למבנה החברתי, למערכת הייצור הכלכלית ולמבנה הפוליטי.

אידיאולוגיה פתוחה היא השתקפות של כל התרבויות שחיות בחברה. לכן, אידיאולוגיה זו מכונה רעיון של חברה אצילה שהולידה אידיאולוגיה ממלכתית הנהוגה כיום.

לדוגמא: מאז ימי קדם תושבי העולם קיבלו החלטות בהתלבטות, כך שהעולם יישם מערכת שלטון דמוקרטי בה מתקבלות החלטות על סמך שיקוליהם של אנשי העולם.

3. בעל אופי דינמי

דינמי מוגדר לרוב כשינוי או התפתחות של תהליך. התפתחות העידן הקיים יוצרת הגדרה חדשה לדינמיקה שבה הכל ישתנה עם הזמן.

קרא גם: אלמנטים של אמנות יפה (FULL): יסודות, תמונות והסברים

אידיאולוגיה פתוחה הופכת לאמצעי שיכול להכיל את המאפיינים הדינמיים שברשות החברה בהתפתחויות תכופות של התקופות.

לדוגמה, מאמרים בחוק מתוקנים לעתים קרובות על פי הזמנים והחברה שבהם.

4. יש חופש דיבור ופעולה

חופש הוא דבר מקובל במדינה דמוקרטית. חופש הוא הזכות לחפש, לקבל, למסור, מידע ורעיונות מכל הסוגים, בכל דרך שהיא.

חופש הביטוי והביטוי העצמי הוא זכות השייכת לכולם. חופש הביטוי והביטוי חל על כל מיני רעיונות, כולל כאלה שיכולים להיות פוגעניים ביותר.

המאפיינים של אידיאולוגיה גלויה היא לספק הזדמנויות לכל אחד לדבר ולפעול. עם זאת, חופש הביטוי באידיאולוגיה פתוחה חייב להיות מלווה בתחושת אחריות מלאה בגבולות הנורמות הרווחות.

לדוגמא, בארגונים יש צורך לדעתו של כל חבר בגלל הצורך בתובנות רחבות לקבלת החלטות.

5. הקפדה על ריבוי

פלורליזם הוא אמונה בהבדלים. פלורליזם נמצא לעיתים קרובות בסובלנות מגוונת ורב-תרבותית. פלורליזם שנוי במחלוקת מכיוון שכמעט כל החברות חוות מתיחות בין גיוון להומוגניות.

עם זאת, כל עוד הריבוי נמצא בגבולות הנכונים, הוא יספק יתרונות גדולים להתקדמותה של אומה, כולל העולם שיש בו מגוון של עמים ותרבויות.

אידיאולוגיה גלויה יכולה לקיים את הריבוי, במקרה זה, לקבל ולאמץ הבדלים ולשחרר את כל תחושות חוסר הסובלנות כלפי אנשים שונים סביבם.

למשל, עלינו להבין שהעולם מורכב מדתות רבות ולשמור על סובלנות בקרב המאמינים הדתיים.

6. תוצאות קונצנזוס דיוני

התלבטות מזוהה תוך התחשבות טובה. חשוב מאוד להתלבט כדי לנסח מהו רעיון מקובל בהחלטה על אידיאולוגיה. התלבטות באידיאולוגיה פתוחה פירושה הצבת החלטות קולקטיביות.

למשל, על אישור חוק אומניבוס לשים לב לאינטרסים משותפים.

7. קיום מערכת ממשלתית שפתוחה לאנשיה

המשמעות האמיתית של אידיאולוגיה פתוחה היא מערכת ממשלתית שפתוחה לרעיונות של אנשיה.

במקרה זה, מתן אפשרות לאזרחים לקבל את הזכות לגשת למסמכים ותהליכים ממשלתיים כדי לאפשר בדיקה ציבורית יעילה.

קרא גם: הנוסחה להיקף המעגל (FULL) + דוגמה להיקף המעגל

המושג שלטון פתוח נקשר לעיתים קרובות למושג שקיפות ואחריות ממשלתית. אידיאולוגיה פתוחה מציגה מערכת ממשלתית פתוחה בה אזרחים יכולים להיות מעורבים ישירות בקבלת החלטות ממשלתיות או מדיניות.

לדוגמא, נאומו של הנשיא על מצבה הכלכלי של המדינה ברבעון הראשון עד הרביעי, כך ששם תקציב המדינה ברור.

8. שמירה על זכויות האדם

זכויות אדם או מה שמכונה בדרך כלל זכויות אדם הם תשומת הלב המלאה של העולם. בעולם, זכויות אדם הן חוק שיש לשמור עליו. במאמרי החוקה משנת 1945 בוצעו כמה תיקונים במאמרי זכויות האדם בהתאם להתפתחות הקהילה העולמית.

אנו יודעים כי פנקסילה מחזיק בעקרון של אידיאולוגיה גלויה ומכיר ומגן על זכויות הפרט ועל זכויות האזרחים, הן בתחום הכלכלי והן בתחום הפוליטי.

לדוגמה, חלו מספר שינויים במאמרים בנושא זכויות אדם על ידי התאמת התפתחות הקהילה העולמית.

9. חייבים לשקף את פילוסופיית החיים שבבעלות הקהילה

פילוסופיית החיים מוגדרת כנקודת מבט. כמו כן, השקפותינו על חיי המדינה ייקבעו על ידי השקפתנו על החיים או התובנה שלנו.

כידוע, האידיאולוגיה הפתוחה מגיעה מהחברה כדי שתשקף את פילוסופיית החיים של החברה.

לדוגמא, האידיאולוגיה הפתוחה חייבת להיות מותאמת לפנקסילה העולה בקנה אחד עם פילוסופיית החיים של האומה.

10. יש מערכת משפטית נאותה

אנו יודעים שהחוק מחייב. עם זאת, יש להדגיש כי אף אזרח אינו חסין מפני החוק, כלומר כולם יכולים לקבל את אותו הטיפול בפני החוק עצמו.

לדוגמא, החלת חוקים בעולם חייבת לעמוד בכללים החלים ללא קשר למעמד החברתי.

לאחר קריאת המאפיינים של האידיאולוגיה הפתוחה לעיל, כמובן אנו כבר יודעים שמשימתנו כאזרחי העולם היא ליצור אידיאולוגיה פתוחה בהתאם לפנקסילה.

הודעות האחרונות