תפילה Sapu Jagat - קריאה שלמה, משמעותה וסגולה

תפילת מטאטא

בתפילת המטאטא נכתב: רבנא, אטינא פיד דונא חנאה, ווה פיל אכיראטי חננה, ווה צ'ינא אכיראטי נאר, שמשמעויותיהם וסגולותיהם יידונו במאמר זה.

התפילה הפכה להרגל של כל מוסלמי לקבל הגנה ושגשוג בעולם הזה ובעולם הבא.

מתוך התפילות הרבות, קיימת תפילה הנוהגת לעתים קרובות על ידי Rasulullah SAW. תפילה זו מכונה לעתים קרובות תפילת מטאטא.

זה נקרא תפילת טאטא מטאטא מכיוון שהיא מכילה בקשות לטובה בעולם הזה ובעולם הבא. זה כולל תפילות לבריאות, מזונות, מזל, ביטחון, הנאה וכל טוב.

מומלץ מאוד לקרוא תפילה זו בימי טאסיריק, כלומר ב- 11.12 וב- 13 Dzulhijjah.

קריאה מלאה של תפילת טאטא היקום בערבית לטינית ומשמעותה:

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

"רבנא, אטינא פיד דוניא חננה, ווה פיל חיראטי חננה, ווה צ'ינא 'אדזאבאן נאר"

פירוש הדבר, "אדוננו, תן לנו טוב בעולם הזה וטוב לעתיד לבא. הגן עלינו מייסורי הגיהנום. "

תפילת מטאטא

מעלות התפילה גורפות את היקום

לתפילת טאטא היקום סגולות רבות הכוללות טובות בעולם, טובות בהמשך וגם הגנה מפני ייסורי אש הגיהנום. חלקם הם:

1. יש את המשמעות של טובת העולם

טובתו של העולם הזה היא חסד של טובות טובות, בעל או אשה אדוקים ואדוקים, רכב נעים, שבחים טובים, מזונות נרחבים, בית רחב ידיים, ידע שימושי, מעשים טובים, ילדים מסורים וסגולות אחרות.

קרא גם: נהלי תפילה לגוף / תפילה לגוף והקריאות

2. יש משמעות של טוב בהמשך

מלבד המשמעות של הטוב בעולם, גם לתפילת המטאטא יש משמעות בהמשך.

באשר לטוב שבא, שהוא גבוה מהעולם, כלומר לשים אותו לגן עדן, להשתחרר מדאגה (פחד), ומכל טוב אחר בהמשך.

בנוסף, הנוהגים בתפילה זו יקבלו נוחות בחישוב מעשיהם בהמשך.

3. הגן מייסורי הגיהנום

מי לא רוצה לקבל הגנה מייסורי הגיהנום? כולם, במיוחד מוסלמים, רוצים הגנה מפני ייסורי הגיהינום.

מטרתה של הגנת תפילה זו היא לבקש מאללה SWT להיות מוגן מייסורי הגיהינום ולהישמר מכל מיני רשעים שנכנסו לייסורי אש הגיהינום.

על ידי הרחקה מחרמים וממעשים חוטאים שונים, וקיבלו הוראות להיות מסוגלים להשאיר דברים שובה (שעדיין מעורפלים / אפורים) ודברים שהם חראם.


זו תפילה שהיא קצרה אך יש לה משמעות מלאה מאוד המכסה את כל הבקשות הן בעולם הזה והן בהמשך. בואו תמיד לתרגל את זה כל יום כך שהוא תמיד יהיה בהגנתו.

הודעות האחרונות