Ahlan Wa Sahlan - משמעות ותשובות (השלם)

ברוך הבא

Ahlan wa sahlan מתפרש בדרך כלל כברכה מבורכת. עם זאת, מתברר שקיימת השקפה אחרת שנותנת לנו את ההבנה שהביטוי לא רק אומר ברוך הבא, אלא יותר מכך


בערבית יש כמה אמירות שמשמעויות טובות עמוקות. זה מה שנלמד באיסלאם באמצעות התורות שהביא הנביא מוחמד.

בערבית יש כמה אמירות שמשמעויות טובות עמוקות. זה מה שנלמד באיסלאם באמצעות התורות שהביא הנביא מוחמד.

יש כמה תורות טובות בתורות האיסלאם. או בצורת תפילה כמו משפט שבח לאלוהים. ביניהם נכללים המשפט טויויה תחליל, טסביח, תחמיד, תקביר, שולוואט ועוד רבים וטובים.

ואילו בצורה של ברכות כמו ברכה כשפוגשים מישהו, תודה לך, לשאול מה שלומך. אחת הברכות שמדברים לעתים קרובות כשפוגשים מישהו היא ברכה ברוך הבא.

לעתים קרובות כשאנחנו פוגשים מישהו שמבין ערבית, הם אומרים משהו "ברוך הבא!" (أهلا وسهلا).

ואז מישהו ענה "אהלן ביק!" (أهلا بك).

ואז, דיבור ברוך הבא הושווה באמירה "ברוך הבא". והמילים "אהלן ביק"משווה לברכה" גם ברוך הבא "אם כי זה לא המקרה.

ואז כיצד להסביר את המשמעות, המשמעות והתשובה של הנאום "ברוך הבא"?

ברוך הבא

תוכן עניינים

  • פירושו של אהלן ווה סהלן
  • أهلا وسهلا
  • صادقت أهلا ووطئت سهلا
  • תשובות לאמרותיו של אהלן ווה סהלן
  • 1. תשובה אם מבטא זכר
  • أهلا بك
  • 2. ענה אם הנקבה מבטאת נקבה
  • أهلا بك
  • 3. תשובה אם זה אומר הקהל
  • أهلا بكم
קרא גם: איסטיקומה: משמעות, עדיפות וטיפים להישאר איסטיקומה [FULL]

פירושו של אהלן ווה סהלן

באופן כללי, אהלן ווה סהלן מוגדר כברכה מבורכת. הנה הלפדז:

أهلا وسهلا

ברוך הבא

המשמעות: " ברוך הבא"

משפט ברוך הבא (أهلا وسهلا) מגיע מהמילה "אהלון" (أهل) שפירושו המשפחה ומילים "סחלאן" (سهلا) של המילה "סחלון" (سهل) שפירושו קל. אם שתי המילים משולבות, פירוש הדבר "משפחתי" ו"קל.

ביטוי זה בא מביטוי בערבית הנקרא כדלקמן:

صادقت أهلا ووطئت سهلا

מַשְׁמָעוּת: "אנחנו באמת רואים אותך כמשפחה שלנו ועצרת אצלנו בקלות או בלי קושי."

הביטוי הנ"ל נותן לנו את ההבנה שהביטוי לא אומר רק רצוי, אלא יותר מזה, ביניהם מי שאומר ברוך הבא לאדם שהוא פוגש פירושו שהוא התחשב באדם שפגש כחלק ממשפחתו שיש לו את הזכות לכבד, לאהוב, להתייחס אליו טוב וכו '. הוא צריך לצאת בכוחות עצמו.

לאפאד סהלן הכלול בביטוי זה מספק גם הבנה חדשה. כאשר מבטאים משפט ברוך הבא פירושו להחשיב מישהו כמשפחה, לנסות לספק מתקנים למישהו שהם פוגשים, ולא לסבך את העניינים.

המשמעות כמשפחה מסומנת במילה אהלן המתאר תחושת אחווה. בינתיים, משמעות הנוחות מסומנת על ידי המילה סהלן שמשמעותו הגישה של עזרה לעזור, להקל על נטל זה של זה ולעשות טוב לזולת.

בחדית 'לימד הנביא את עמו על החשיבות בשמירה על אחווה עם אחרים.

מאבו הוראירה רדהייאלאהואנהו, אמר ראסוללה,

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

המשמעות: "מי שמקל על צרה עולמית מאמין, אללה יפטור אותו מבעיה אחת ביום התחייה. מי שמקל על אנשים הנמצאים בבעיה (בבעיות חוב), אז אללה עזה ווה ג'לה מקל עליו (מקשיים) בעולם הזה ובעולם הבא. מי שמכסה (מבייש) מוסלמי, אללה יכסה את חרפתו בעולם הזה ובעולם הבא. "

תשובות לאמרותיו של אהלן ווה סהלן

זה כמו לומר ברכות. אמרות ברוך הבא יש לענות עליו במשפט טוב ומתאים.

קרא גם: כוונת צום נצרי (הושלם) ומשמעותו ונוהלו

אז מה התשובה לדבריו?

ברוך הבא ניתן להשיב על ידי מתן תשובות על פי מי שאמר את המשפט.

1. תשובה אם המבטא זכר

أهلا بك

"אהלן ביקה"

המשמעות: "ברוך הבא גם אתה (ילד) "

2. תשובה אם זה מבטא נשים

أهلا بك

"אהלן ביקי"

מַשְׁמָעוּת: "ברוך הבא גם אותך (אישה)

3. תשובה אם זה אומר הקהל

أهلا بكم

"אהלן ביקום"

מַשְׁמָעוּת: "ברוך הבא לכולכם (ברבים)"

כזה הוא ההסבר למשמעותו של אהלן וואסהלאן, והתשובה שלמה. יכול להיות שימושי!

הודעות האחרונות