נורמות משפטיות: הגדרה, מטרה, סוגים, דוגמאות וסנקציות

הנורמות המשפטיות הן

נורמות משפטיות הן כללים חברתיים שנקבעו על ידי מוסדות מסוימים המחייבים מישהו בתוקף או להיכנע ולהתנהג בהתאם לרצונם של השליטים החוקיים.

חיי חברה בחברה קשורים לנורמות וחוקים המחייבים להסדרת חיי החברה בקהילה. עם קיומן של נורמות משפטיות, הסדר החברתי של הקהילה נעשה מסודר ומסודר יותר.

להלן סקירה נוספת של הנורמות המשפטיות לרבות הגדרתן, מטרתן, סוגיהן, דוגמאות וסנקציות.

הגדרת נורמות משפטיות

המונח נורמה משפטית קשור למונח נורמה עצמה. נורמה היא כלל, הנחיה, התייחסות או הוראה להתנהגות ולפעולה בין בני אדם בקבוצת קהילה.

בינתיים, נורמה משפטית היא כלל חברתי שנקבע על ידי מוסדות מסוימים כגון הממשלה, כך שהיא יכולה במפורש לאסור או לאלץ מישהו להגיש יכול להתנהג בהתאם לרצונותיו של מקבל הכלל החוקי.

הפרת נורמות משפטיות תהיה כפופה לסנקציות בדמות קנסות לעונש גופני.

מטרת הנורמות המשפטיות

הנורמות המשפטיות הן

נורמות משפטיות נוצרות על פי מטרות ויעדים מסוימים. להלן חלק מהיעדים לקביעת נורמות משפטיות בחברה.

 1. הקמת חברה לאומנית כלפי המולדת והלאום.
 2. קיומן של תקנות יוצר חברה מסודרת יותר.
 3. סדר קהילתי מסודר מונע התנהגות שרירותית בין אזרחים אחים.
 4. הקהילה מבינה חוקים ותקנות, כי אם הם מפרים את הנורמות החוקיות, הם יקבלו סנקציות.
 5. למנוע פעולות חברתיות החורגות מסדר חברתי ופעילות פלילית.
 6. הקפדה על מערכת צדק וסדר בחברה החברתית.
 7. הקמת שליטה בסדר חברתי קונקרטי.
 8. הטלת סנקציות על פורעי חוק לציית לחוק.

סוגי נורמות משפטיות

הנורמות המשפטיות הן

ישנם שני סוגים כלליים של נורמות משפטיות. להלן הסקירה.

1. חוק כתוב

כמדינה ריבונית אנו מכירים את המונח חוק כתוב בצורה של חוקים ותקנות אחרות. באופן כללי, המשפט הכתוב מתחלק לשני סוגים, דהיינו המשפט הפלילי והמשפט האזרחי.

א. חוק פלילי

הגדרת החוק הפלילי היא כלל התקנות הקובעות אילו פעולות אסורות ונכללות כמעשה פלילי, וקובעות אילו עונשים ניתן להטיל על המבצע.

קרא גם: מהם חוליות חוליות? (הסבר וסיווג)

במילים אחרות, על פי סודרסונו, החוק הפלילי הוא חוק המסדיר פשעים והפרות של האינטרס הציבורי (הפרה של אדם כלפי הציבור הרחב) ופעולות אלה נענשות בעונש המהווה סבל.

דוגמאות למקרים משפטיים פליליים: כייסים הם מעשה פלילי הפוגע בחברה בכלל. כתוצאה מהמעשה הפלילי של כייס, ישנם עונשים בדמות מאסר וקנסות ככתוב בתיק הפלילי.

ב. משפט אזרחי

הגדרת המשפט האזרחי היא הוראה משפטית המסדירה את זכויותיהם ואינטרסים של יחידים בחברה.

במשפט האזרחי ההיבט המשפטי מכסה בעיה צרה יותר, כלומר בעיות בין יחידים. במילים אחרות, המשפט האזרחי פועל אם מעשיו של אדם אינם משפיעים על החברה כולה.

דוגמא למקרה של משפט אזרחי: הפרה של הסכם שני הצדדים מבחינת חובות. בעיית הפרת החוק האזרחי הופכת לטיפול פרטני. אין סנקציה פלילית למפרים את החוק האזרחי.

2. חוק לא כתוב

סוג החוק הנכלל בחוק הלא כתוב הוא הדין הנוהג. המשפט המנהגי הוא סוג של חוק שקיים באזור בו אנשים עדיין מקפידים על מכס. מכיוון שמדובר בחוק שלא כתוב, החוק המקובל יכול להשתנות בהתאם לזמנים.

החוק המנהגי חל ​​בדרך כלל מבחינה תרבותית כאשר תוקפו נמשך מדור לדור. הראש המקובל או המנהיג המקובל הוא אדם שבסמכותו להגן על המשפט המקובל ולהטיל סנקציות על מפירי החוק המקובל.

דוגמאות ליישום החוק המקובל, כגון מעצרן של שתי ציפורי אהבה שעסוקות באהבה בחושך, ואז נענשות על פי המנהג לבצע את הנישואין באופן מיידי.

תקנת הענישה אינה כתובה בספרים או בחוקים, אלא הפכה להסכם תרבות שהועבר מדור לדור בכפר, אלה שנתפסים יוצאים מעבר לגבולות חייבים להתחתן מיד.

דוגמאות וסנקציות של נורמות משפטיות

הנורמות המשפטיות הן

להלן מספר צורות של דוגמאות לנורמות משפטיות הקיימות בעולם:

 1. נאמר בסעיף 362 לחוק הפלילי, מי שהולך לקחת חפץ כלשהו, ​​הוא לגמרי או חלקו רכושו של אדם אחר, מתוך כוונה להיות בבעלותו אך שלא כדין, מאוים במאסר מקסימאלי של 5 שנים. או קנס מרבי של שישים רופיה.

 2. סעיף 1234 BW קובע כי כל התקשרות היא לתת משהו, לעשות משהו או לא לעשות משהו.

 3. סעיף 40 פיסקה (1) לחוק מספר 15 שנה 2002 (החוק קובע פשע הלבנת הון) הקובע כי כל אדם המדווח על התרחשות לכאורה של עבירת הלבנת הון, יהיה חייב לקבל הגנה מיוחדת על ידי לסכן את עצמו, את חייו, כמו גם את רכושו, כולל משפחתו.

 4. סעיף 51 לחוק מספר 22 שנה 1999 (חוק השלטון האזורי) קובע כי ראש האזור יפוטר על ידי הנשיא ללא קיומה של צו DPRD אם יוכח כי ביצע פשע שעונשו עונש של 5 שנים ומעלה או שמאוים עליו עונש מוות כמוסדר בחוק הפלילי.
קראו גם: הכירו את ארבעת האיברים התומכים במערכת ההפרשה (+ תמונות)

מלבד כמה דוגמאות לנורמות משפטיות לעיל, להלן דוגמאות לנורמות משפטיות שעל הציבור הרחב לדעת.

 1. כל אזרח נדרש להחזיק תעודת זהות לאומית (KTP) אם הם בני 17.
 2. ראש המשפחה נדרש לקבל כרטיס משפחתי.
 3. שמרו על ביטחון ונוחות בסביבה כמו השתתפות ביישום סיסקמלינג.
 4. כל ילד מחויב ללמוד בחינוך ובבית הספר.
 5. אנשים שעושים טעויות אז חייבים להיענש כמו שחיתות.
 6. אנשים המשתמשים במתקני כביש חייבים לציית לכללי התעבורה, כגון חבישת קסדה בעת שימוש באופנוע, עצירה כאשר הנורה האדומה דולקת.
 7. כאשר הוא שוהה לילה אצל קרוב משפחה באזור אחר, הוא מחויב לדווח על עצמו לראש ה- RT המקומי.

לפיכך סקירת הנורמות המשפטיות כוללת הגדרה, מטרה, סוגים, דוגמאות וסנקציות. עשוי להיות שימושי.

הודעות האחרונות

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found